Tagasiside
Teie tagasiside on meile oluline, et saaksime muuta teenust veel paremaks.
Mida Te hindate Hambabussi teenuse juures kõige enam?
Kui valisite MUU, siis palume täpsutada
Kas kasutaksite Hambabussi teenust ka järgmisel aastal?
Kui valisite EI, siis palume täpsutada
Kommetaarid ja ettepanekud: